Margaretas hus

Vid en mässa i Stockholm för många år sedan lottades ett dockhus ut och Margareta vann det! Sedan dess har taket höjts för att få en vindsvåning med barnkammare. Ett källarplan har kommit till för kök och tjänsefolk. En glasverande har lagts till

Så ser det ut när det öppnas:

Entré:

Nedre planet:


Övre planen:

Barnens våning:


Hus och inredning i skala 1:144
Tittskåp i skala 1:12
Lekplats
Doktorsmottagning, vardagsrum, leksaksaffär

Åter till hemsida